osobní bankrot, oddlužení, insolvence

formulář

Návrh na povolení oddlužení

Soubor PDF pro elektronické vyplnění

formulář

Přihláška pohledávky

Soubor PDF pro elektronické vyplnění

formulář

Popření pohledávky

Soubor PDF pro elektronické vyplnění

formulář

Návrh na zastavení exekuce

Modelový soubor MS Word

formulář

Návrh na nařízení exekuce

Modelový soubor MS Word

formulář

Odpor proti platebnímu rozkazu

Modelový soubor MS Word

formulář

Žádost o splátkový kalendář

Modelový soubor MS WordKalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře

Kalkulátor splátek pro oddlužení

Čistá mzda (měsíční)
Manžel/ka
Děti a další vyživované osoby
Výše dluhů
 
Měsíční splátka pro oddlužení 0
Mzda k výplatě 0
Celková výše splátek pro oddlužení za 5 let 0
Vypočet je platný ke dni 01.01.2012
 
Posouzení žádosti
-
Poznámka: Výpočet je pouze orientační. Schváleni budou ti dlužníci, kteří jsou při zadané čisté mzdě schopni splatit alespoň 30% dlužné částky během pěti let při zachování životního minima.

Příklad výpočtu oddlužení
Příklad výpočtu splátek oddlužení

Kdo může osobní bankrot využít ?

Splňujete podmínky osobního bankrotu?

Povolení oddlužení soudem může nastat, pokud jste fyzická osoba (nepodnikatel) a vaše dluhy nepocházejí z podnikání. Před podáním návrhu je nutné si spočítat, zda jste schopni v budoucnu splatit nejméně 30% nezajištěných závazků v průběhu 5 let.

Pokud tyto podmínky nesplníte, soud pravděpodobně žádost o oddlužení zamítne a vám nezbyde nic jiného, než se dohodnout s věřiteli na splátkových kalendářích - rozhodně NIKDY nevyužívejte soukromých společností, které nabízejí oddlužení - žádný z věřitelů ani EXEKUTOR na ně nebude brát ohled a bude po vás pohledávku dále vymáhat i s tím, že jste takové společnosti zaplatily manipulační poplatek např. 4000,-Kč.

kalkulačka  JEDNODUŠE SE SPOČÍTEJTE ZDA MŮŽETE ŽÁDAT O OSOBNÍ BANKROT

Potřebné dokumenty pro soud.

Soudu je nutné doložit :

 • Návrh na zahájení insolvenčního řízení
 • Návrh na povolení oddlužení.

Na obojí existují formuláře, které je možné si na našich stránkách vyplnit a stáhnout. Společně s formuláři je nutné zajistit i přílohy, které z formulářů vyplyvájí. POZOR : Každá chyba může znamenat odmítnutí žádosti a další soudní průtahy !

Podání návrhů na soud

Vyplněné formuláře se všemi přílohami podejte u vašeho u příslušného krajského soudu - tedy pokud jste např. z Pardubic, tak spadáte pod Okresní soud v Pardubicích) -dle místa vašeho trvalého bydliště. Návrh můžete odeslat v tištěné nebo v elektronické podobě. Podpis návrhu musí být úředně ověřený, elektronický návrh musí být opatřen elektronickým podpisem.

Kolik vás to bude stát ?

 • Podání návrhů je zdarma

Pokud si necháte zpracovat Návrh na oddlužení u advokáta, pak počítejte s částkou do 10.000,-Kč, ale formulář je schopen vyplnit každý - nejen advokát.

Verdikt soudu

Po podání návrhu na soud, budou zahájeny veškeré úkony k potřebnému rozhodnutí ,ale vzhledem k obrovskému zájmu o osobní bankroty v ČR se doba zpracování protahuje.Pokud bude vše v pořádku a nebudete vyzváni soudem k doplnění - příp. nejsou všechny podklady v pořádku, požádá soud o jejich doplnění. Lhůta na doplnění je 7 dnů.

 • Doporučujeme tedy všechny potřebné dokumenty řádně zpracovat a dodat soudu.

Pokud soud vydá stanovisko se kterým nesouhlasíte, můžete podat odvolání. O odvolání musí soud rozhodnout do 2 měsíců.

Pokud ovšem soud povolí vaše oddlužení budete zapsáni do insolvenčního rejstříku, což vede k zastavení exekucí a jiného vymáhání dluhů ze strany Vašich věřitelů.  - tím jsou také omezena Vaše práva nakládat s majetkem (nemůžete například prodat auto).

 • Na základě rozhodnutí soudu je vám přidělen insolvenční správce a věřitelé mají 30 dnů na přihlášení pohledávky vůči vaší osobě. 

Jak budete splácet 30% za 5 let ?

S vaším insolvenčním správcem je možno dohodnout dva způsoby:

 • Vaše příjmy bude zaměstnavatel posílat na bankovní účet insolvenčního správce.

Insolvenční správce poté přepošle vám na osobní účet nezabavitelnou složku mzdy (životní minimum) a sám uhradí splátky věřitelům. Nemusíte se o nic starat, ale máte omezenou možnost nakládat se svými prostředky.

 • Dle soudního rozhodnuté bude poukazovat měsíčně částku insolvenčnímu správci a ten si strhne svoji odměnu a zbytek rozešle na účty přihlášeným věřitelům.

kalkulačka SPOČÍTEJTE SI KOLIK BUDETE SPLÁCET BĚHEM OSOBNÍHO BANKROTU

Co je dobré vědět závěrem ?

 • Po dobu 5 let nesmíte porušit žádné ustanovení soudu
 • Pokud se jakýkoliv věřite nestihne přihlásit se svou pohledávkou, nebo mu ji insolvenční správce zamítně - již nikdy po vás nemůže tuto pohledávku vymáhat. - pozor , toto je často zneužíváno a soudy vše dobře prověřují.
 • Není zakázáno si vzít půjčku, ale asi ji nedostanete vzhledem k vašemu záznamu v insolvenčním rejtříku - pokud ano a zaplatíte ji, tak je vše v pořádku, pokud ovšem neuhradíte včas, může věřitel podat návrh na zastavení insolvence a pokud soud rozhodne, tak se na vás opět obrátí všichni věřitelé, kterám jste doposud splácel.
 • Po 5 letech budete bez dlůhů, ale nálepka dlužníka se s vám potáhne ještě moc dlouho a bankovní ústavy vám již zřejmě nikdy neposkytnou žádný úvěr, nebo půjčku.